تبلیغات
کشاورزی - گزارش کشت مکانیزه ذرت در شهرر
گزارش کشت مکانیزه ی ذرت در منطقه ی شهرری


آشنایی با گیاه ذرت:
ذرت گیاهی است با دوره ی رویشی کوتاه که میزان عملکرد محصول دانه آن در واحد سطح نسبت به گیاهان مشابه بمراتب بیشتر بوده و می تواند قسمتی از نیاز جامعه بشری را جوابگو باشد.بعلاوه استفاده از کلیه اندامهای گیاهی آن ( دانه ، برگ ، ساقه ) برای تغذیه دام و تولید گوشت و شیر و فرآورده های آن بطور غیرمستقیم می تواند مقداری از احتیاجات غذایی انسانی را برآورده کند.
ذرت گیاهی از خانواده گرامینه و از غلات مهم مناطق گرمسیر و معتدل جهان است،از نظر تولید جهانی بعد از گندم و برنج مقام سوم را به خود اختصاص داده است.امروز اهمیت غلات بر کسی پوشیده نیست و شاید به جرأت به توان گفت که قسمت اعظم غذای انسان توسط غلات تأمین می گردد ، یا به عبارت دیگر ،بیش از 50 درصد انرژی بدن انسان به طور مستقیم و حدود 20 درصد آن بطور غیر مستقیم،از غلات تأمین می شود.جمعیت رو به افزایش جهان به تولید نباتات پر محصولی مانند ذرت احتیاج دارد.
ساقه ذرت توپر است و ارتفاع آن گاهی اوقات به 6 متر می رسد،از این رو در بعضی از نقا ط، از آن به عنوان یک گیاه بادگیر یا بادشکن استفاده می کنند.حداقل درجه حرارت برای جوانه زدن در حدود 8 تا10 درجه سانتیگراد است .درجه حرارت از زمان کاشت تا برداشت نباید از 8 تا10 درجه سانتیگراد کمتر باشد چون این گیاه حساسیت زیادی به سرما ندارد و در مرحله نمو رویشی در سرمای 2- درجه و در مرحله نمو زایشی در حرارت های 4 تا5 درجه سانتیگراد از بین می رود.ذرت حساسیت زیادی به زمین ندارد و اکثراً در زمین های کاشته می شود که درفصل بهار هوا گرم است و رطوبت کافی و واکنش خاک خنثی تا کمی اسیدی باشد.
از نظر شکل ظاهری ،کیفیت دانه و موارد مصرف آن ، ذرت دانه ای در هفت گروه ذرت دندان اسبی ، ذرت بلوری یا سخت ، ذرت بو داده، ذرت آردی یا نرم ، ذرت شیرین ، ذرت مومی و ذرت غلافدار طبقه بندی می شود.
مشخصات زمین زراعی مورد نظر :
1. سطح زیر کشت : 8 هکتار
2. نوع خاک زراعی : رسی شنی با زهکش قوی
3. نیاز آبی منطقه : طبق داده های آماری نیاز خالص آب آبیاری برای 100 درصد تولید در دوره رشد 130 روزه 8500-8000 مترمکعب در هکتار می باشد.
4. تناوب زراعی : گرچه زراعت مداوم ذرت در مقایسه با سایر غلات به شرط تأمین مقدار کافی کودهای شیمیایی (مخصوصاً ذرت) چندان اشکالی ندارد; ولی با اجرای تناوب مناسب مثل سایر گیاهان از اهداف و مزایای تناوب (مبارزه با علف های هرز، مبارزه با آفات و بیماریها و تعدیل در مواد غذایی خاک) برخوردار می باشد.
تناوب مورد استفاده در زمین زراعی انتخاب شده تناوب دو ساله گندم- ذرت می باشد که بسته به شرایط بازار و قیمت گندم و جو می توان جو را جایگزین گندم نمود.
5. روش کشت : آبی- هیرم کاری- ردیفی
از آن جاییکه منطقه ی شهرری جزء مناطق کم باران بوده و متوسط سالیانه بارندگی دراین منطقه کم است نمی توان ذرت را به صورت دیم کشت کرد.
در روش هیرم کاری بذر کشت شده از رطوبت ذخیره شده در خاک بعد از شخم تابستان استفاده کرده و سبز می شود و چون بلافاصله عمل آبیاری صورت نمی گیرد شسته شدن بذر از قسمتهای مرتفع مزرعه وسله بستن پیش نمی آید و گیاه بدون اینکه با سطح متراکم و فشرده زمین مواجه گردد سبز می شود.در این روش سرعت عمل در کار یکی از رموز موفقیت است زیرا در سطح های بزرگ که زمان محدود ی برای گاوروبودن اراضی وجود دارد باید عملیات کاشت در این فاصله خاتمه پذیرد.
از نظر تهیه بستر بذر کشت ذرت کشت ردیفی یا خطی است.این شیوه کشت که بیشتر در اراضی بزرگ و در زراعتهای مکانیزه معمول است بذر در ردیفهای موازی با فاصله معین از هم کشت می شود.این نوع کشت دارای محسناتی بشرح زیر می باشد:
بعلت وجود فاصله و فضای خالی بین ردیفها مواظبت های داشت از قبیل سمپاشی ، کودپاشی ، وجین کردن و کولتیواتور زدن بمنظور خراش سطحی زمین بآسانی صورت می گیرد.
عملیات برداشت ، رفت و آمد و کاردرمزرعه را آسان می سازد.
کار ماشینهای کشاورزی را امکان پذیر می سازد.
6.تراکتور رایج در کشت ذرت در مزرعه مذکور تراکتور مسی فرگوسن مدل 399 می باشد.
نهاده های مصرفی در کشت ذرت :
1. بذر : بعد از تهیه بذر مناسب و گواهی شده ،مقدار بذر مورد نیاز محاسبه می شود.در کشت مکانیزه بدلیل اینکه از بذرکار بصورت مکانیکی یا پنوماتیک استفاده می شودبذر به میزان محاسبه شده استفاده می شود. در زراعت های مکانیزه خطی بابذر افشان جهت برداشت دانه مقدار بذرلازم 15 تا 20 کیلو در هکتار می باشد. در زراعت های مکانیزه خطی با بذرافشان جهت برداشت علوفه ی سیلو مقدار بذر لازم 20 تا 25 کیلو در هکتار است و در زراعت مکانیزه برای برداشت ذرت علوفه ای برای تهیه علوفه سبز مقدار بذر لازم 50 تا 80 و گاهی تا 100 کیلو در هکتار است.
2. کود : میزان کودهای ازت ، فسفرو پتاس و میکروالمانها براساس آزمایش خاک مشخص می شود.گیاه ذرت به مقادیر زیاد به کود ازته (به صورت سرک داده می شود) نیاز دارد.کود سرک را هنگامی که ارتفاع بوته بعد از آبیاری دوم و سوم به 30 سانتی متر رسید به زمین می دهیم.برای هر هکتار زمین ذرت 250-200 کیلو ازت خالص ومقدار مصرف کود ازته حدوداً 350 تا400 کیلو در هکتار توصیه می شود.کودهای فسفره و پتاسه را قبل از کاشت به زمین می دهیم.
3. آب : آب مورد نیاز اراضی شهرری از چاه یا قنات تأمین می شود . روش آبیاری کشت ذرت دراین مزرعه بصورت ثقلی می باشد.دفعات آبیاری نیز 7 بار است.
آماده کردن زمین از نظر فیزیکی و مکانیکی :
زمین موردنظر را بعد از برداشت گندم یا جو در تابستان یک بار شخم به عمق 15 تا 20 سانتی متر می زنیم.فواید این شخم بشرح زیر می باشد:
تهیه بستر کاشت
اضافه کردن کودهای شیمیایی ، آلی و سبز
نفوذ بیشتر هوا
جذب رطوبت و استفاده بیشتر از نزولات آسمانی
از بین بردن علف های هرز و بقایای گیاهی کشت قبلی
نوع گاوآهن مورد استفاده گاواهن برگرداندار می باشد تا ضمن نرم کردن بافت خاک قسمتهای سطحی به عمق رفته و قسمتهای زیر خاک بسطح بیاید.
آشنایی با گاوآهن برگرداندار:
گاوآهن برگردان‌دار از قدیمی‌ترین ابزارهای خاکورزی است و برای شخم اکثر زمین‌های زراعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شامل تعدادی خیش است که در داخل خاک حرکت کرده و پس از برش سطح مقطعی از خاک آن را بر می‌گرداند و زیر و رو می‌کند و با این عمل اختلاط کامل بقایای گیاهی و خاک صورت می‌پذیرد.
با توجه به اهداف ذکرشده جهت استفاده از گاوآهن های برگرداندار استفاده از سایر انواع آنها با توجه به شرایط مزرعه لازم نمی باشد.
علاوه بر شخم و بکارگیری ادوات خاکورزی اولیه، از دیسک نیز 2 بار قبل از کشت استفاده می شود.
آشنایی با دیسک:
دیسک از مهمترین ابزارهای خاکورزی ثانویه به شمار می‌رود. شامل تعدادی بشقاب مقعر است که در سری‌های پشت سر هم قرار می‌گیرند و جهت از بین بردن کلوخه‌های موجود در خاک، زیر خاک کردن بقایای گیاهی و مسطح کردن زمین شخم خورده مورد استفاده قرار می گیرند.
علاوه بر دیسک جهت آماده سازی زمین از ماله (Land leveler ) 2 بار و در جهت عمود بر مسیر دیسک استفاده می شود.
آشنایی با ماله :
ماله از ادوات تسطیح است و جهت صاف و مسطح نمودن زمین شخم خورده مورد استفاده قرار می گیرد.شامل یک تیغه است که خاک اضافی بر روی پشته‌های حاصل از شخم را به داخل جوی‌ها منتقل می‌کند. ترجیحاً کاربرد ماله در زمین های زراعی به صورت مورب و قطری می باشد.
پس از دیسک و تسطیح، زمین آماده کشت می باشد. قبل از کشت بایستی مسیر انهار آبیاری و شیار های کشت Furrows را تعیین نماییم.انهار آبیاری باید در مسیری انتخاب شوند که آب به آسانی در آنها جریان یابد و شیارهای کشت(فارورها) که عمود بر آنها یا با زاویه نسبت به آنها قرار دارند نیز قادر باشند آب آبیاری را در خود جریان بدهند بدون اینکه قسمتی از مزرعه در اثر گودی غرقاب شود. شیب مزرعه در جهت شیارهای بین ردیفهای کشت باید حدود 5 در هزار باشد.
عملیات کاشت :
با توجه به سطح زیر کشت و مکانیزه بودن کشت از ماشین بذرکار پنوماتیک استفاده می شود.در این روش بذر ها به طور یکنواخت در عمق مناسب و به فواصل دلخواه کشت می شوند.در این روش بهتر است کودهای شیمیایی نیز همراه بذر به زمین داده شود.
آشنایی با ماشین بذرکار :
بذرکارماشینی است متشکل از چند ردیف کارنده که هریک روی قاب اصلی سوار است. بذر به طورمستقل در هر واحد یا توسط یک مقسم مرکزی شمارش و به ردیفهای کاشت رسانده می شود.مخزن بذر نیز می تواند مستقل و یا مشترک باشد.عمق کاشت معمولاً به وسیله ی چرخ کنترل عمق یا شیار باز کن کنترل می شود.
ردیف های کشت معمولاً عمود بر کانال آبیاری یا با زاویه نسبت به آن قرار گرفته اند که آب بوسیله سیفون هایی از کانال آبیاری با سرعت کم وارد فارورها شده و پس از آبیاری مقدار اضافه آن وارد کانالی که در انتهای مزرعه بموازات کانال اول وجود دارد می گردد که از آن می توان برای آبیاری مزرارع دیگر استفاده کرد.
عملیات داشت :
عملیات داشت مزارع ذرت شامل وجین ، سله شکنی ، خاک دادن پای بوته ها ، کودپاشی و سمپاشی می باشد.
وجین : وجین عبارتست از کندن و از بین بردن علف های هرز که به این منظور وسایل مختلفی می تواند بکارگرفته شود.جهت وجین مزرعه مورد بررسی از کولتیواتور به همراه کودکار استفاده می شود.
آشنایی با کولتیواتور :
وجین بوسیله کولتیواتور که روی تراکتور سوار می شود انجام می گیرد که در نتیجه کار علف های هرز بین ردیفها را از بین می برد.کولتیواتور علاوه بر کندن علف های هرز بین ردیف های کاشت بعلت خراش زمین و بهم زدن آن باعث شکستن سله خاک شده و از اتلاف رطوبت خاک به همین علت جلوگیری می شود. ولی باید متذکر شد که دفع علف های هرز و خراش زمین با کولتیواتور باید سطحی باشد زیرا ریشه های ذرت سطحی و افشان بوده و بیشتر در سطح زمین پراکنده می شوند.بنابراین خراش عمیق باعث از بین بردن قسمتی از ریشه ها و وقفه در رشد بوته ذرت می شود.
کودپاشی : جهت کودپاشی مزرعه ی گزارش شده از کودپاش سانتریفوژ در زمان کشت و کودکار همراه کولتیواتور یک ماه بعد از کاشت استفاده می شود.
آشنایی با کودپاش سانتریفوژ :
در این کودپاش ،کود داخل محفظه ای مخروطی ناقص واژگون قرار می گیرد که به قسمت عقب تراکتور نصب می شود و در قسمت زیر آن صفحه دواری است که با حرکت تراکتور صفحه دوار به حرکت در می آید و کود را در جهات مختلف و با شعاع زیاد به اطراف پراکنده می کند.
در مرحله دوم (یک ماه بعد از کشت) از ماشین کودکار استفاده می شود. این ماشین دارای محفظه ای برای ریختن کود و لوله های رابط جهت انتقال کود به تیغه ها است که ضمن حرکت کودپاش بوسیله تراکتور و شیار زدن زمین کود از لوله های رابط وارد زمین می گردد.
سمپاشی : سمپاشی مزرعه مذکور بوسیله سمپاش پشت تراکتوری انجام می شود.وقتی ارتفاع گیاه به 80 -70 سانتی متر می رسد در یک نوبت محلول پاشی می کنیم.محلول پاشی بوسیله سمپاش و همراه یک نوع حشره کش انجام می گیرد.
عملیات برداشت :
جهت برداشت ذرت در مزرعه ی ذرت مورد نظر بسته به هدف برداشت(برداشت ذرت به صورت دانه ای یا علوفه ای ) به ترتیب ازکمباین مجهز به هد برداشت ذرت و یا چاپر ذرت کششی (یا خودرو) استفاده می شود.
اگر برداشت برای دانه است ، باید محتویات دانه سخت بوده و سطح خارجی دانه نیز درخشنده باشد ، اگر با ناخن روی دانه ها فشار وارد کنیم فرورفتگی ایجاد نمی شود (پس از اتمام مرحله ی خمیری).ذرت هنگامی با کمباین برداشت می شود که رطوبت دانه 28- 25 در صد بوده باشد.
آشنایی با کمباین غلات مجهز به دماغه ی ذرت
(Corn Head ):
در این دستگاه به جای سر خوشه چین دانه ی غلات ، یک دماغه ی ذرت وصل می شود و حاوی قسمت های اصلی جمع آوری کننده و ذرت کن و یک سیستم برای رساندن بلال ها به قسمت کوبنده ی کمباین می باشد. دماغه ی ذرت که معمولاً در کمباین های معمولی استفاده می شود 2 تا 12 ردیفه هستند.
آشنایی با چاپر (Choppers) :
دستگاههایی هستند که تمام اندامهای هوایی ذرت را جهت سیلو کردن از نزدیکی های سطح زمین (10 سانتی متری سطح خاک) چیده و آنها را به قطعات کوچک(2 تا3 سانتی متری) تبدیل کرده و به یک کامیون و یا تریلر می ریزد.
بازار مصرف ذرت پس از برداشت :
ذرت هایی که به منظور علوفه برداشت شده اند به سیلوهای گاوداری منتقل شده و ذرت های دانه ای جهت مصرف خوراک دام و طیور روانه بازار می شود.
لازم به ذکر است که برداشت ذرت شیرین( Sweet Corn) در منطقه ی شهرری برای مصارف کنسروسازی و تازه خوری( به صورت خام ، آب پز ، بوداده و غیره ) به صورت دستی صورت می گیرد.
مشکلات کشت ذرت در منطقه گزارش :
تأمین نهاده ها در زمان مناسب و به مقدار کافی
نبود سیاست کشت در بین زارعین به طوری که عرضه زیاد و در نتیجه قیمت پایین می آید و به همین دلیل عامل ترغیب کننده جهت کشت ذرت برای کشاورزان وجود ندارد.


تاریخ : پنجشنبه 16 خرداد 1392 | 02:16 ب.ظ | نویسنده : sydeh_azam hosseyni | نظرات

ا