تبلیغات
کشاورزی - دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی
1111026-1111020-1411193.pdf
View Download
معادلات دیفرانسیل  335k
1111116.pdf
View Download
ریاضی 2  308k
1112155.pdf
View Download
ژنتیک  200k
1112157.pdf
View Download
جانورشناسی  197k
1113111-1113112.pdf
View Download
فیزیک عمومی  430k
1114008-1114002-1114092-1114093.pdf
View Download
شیمی عمومی 1  309k
1114203.pdf
View Download
شیمی آلی  860k
1114204.pdf
View Download
بیوشیمی عمومی  198k
1115215-1411214.pdf
View Download
کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی  159k
1116107.pdf
View Download
زمین شناسی  103k
1117085.pdf
View Download
آمار 2  4179k
1121003-1121064-1411187.pdf
View Download
مدیریت آفات و بیماری های گیاهی  189k
1121005-1211343.pdf
View Download
ماشینهای کشاورزی  170k
1121009-1121051.pdf
View Download
اقتصاد کشاورزی  175k

 

1121010-1121061-1411184.pdf
View Download
باغبانی عمومی  209k
1121013.pdf
View Download
جامعه شناسی روستایی  201k
1121017-1411110.pdf
View Download
مساحی و نقشه برداری  213k
1121018-1121060-1411210.pdf
View Download
اصول ترویج و آموزش کشاورزی  210k
1121021-1214089-1214088.pdf
View Download
حسابداری واحدهای کشاورزی  151k
1121023.pdf
View Download
اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی  181k
1121024.pdf
View Download
اقتصاد ریاضی  315k
1121026.pdf
View Download
سیاست کشاورزی  151k
1121028-1411007-1411114-1411220.pdf
View Download
مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت کشاورزی  178k
1121029-1411137.pdf
View Download
روش تحقیق در اقتصاد کشاورزی - روش تحقیق در منابع طبیعی  210k
1121033-1221154.pdf
View Download
اقتصاد سنجی  427k
1121035-1411001-1411054-1121001-1411204-1411242.pdf
View Download
طرح آزمایشهای کشاورزی  168k
1121036-1121153.pdf
View Download
اقتصاد کلان 1  314k
1121037.pdf
View Download
اقتصاد کلان 2  171k

1121043.pdf
View Download
گیاه شناسی عمومی  204k
1121047-1121004.pdf
View Download
خاک شناسی عمومی  156k
1121049-1117084-1411199.pdf
View Download
آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی  3764k
1121050.pdf
View Download
شناخت محیط زیست  207k
1121053-1121031.pdf
View Download
دامپروری عمومی  141k
1121055.pdf
View Download
جنگلداری  202k
1121058.pdf
View Download
آبیاری عمومی  210k
1121063.pdf
View Download
مرتعداری  164k
1121066.pdf
View Download
آبخیزداری و حفاظت آب و خاک  251k
1212165-1225009.pdf
View Download
متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی - زبان تخصصی  111k
1214090.pdf
View Download
مدیریت مالی  164k
1218175.pdf
View Download
بازاریابی و مدیریت بازار  193k
1218176.pdf
View Download
مدیریت توسعه  245k
1218177.pdf
View Download
مدیریت تعاونیها  141k
 
1221025-1221151.pdf
View Download
اقتصاد خرد 1  882k
1221107.PDF
View Download
اقتصاد کشاورزی  173k
1411025.pdf
View Download
رسم فنی و نقشه کشی  3218k
1411027.pdf
View Download
فیزیک خاک  250k
1411029.pdf
View Download
مکانیک خاک  277k
1411031.pdf
View Download
شیمی و حاصلخیری خاک  155k
1411040.pdf
View Download
اصول مهندسی زهکشی  134k
1411045.pdf
View Download
حفاظت آب و خاک تکمیلی  208k
1411047.pdf
View Download
آبهای زیر زمینی  201k
1411049.pdf
View Download
بیولوژی خاک  144k
1411053-1411198.pdf
View Download
اکولوژی عمومی  168k
1411084-1411186.pdf
View Download
اصول اصلاح نباتات  142k
1411087.pdf
View Download
زراعت غلات  195k
1411093.pdf
View Download
دیم کاری  130k

 

1411102.pdf
View Download
کنترل و گواهی بذر  121k
1411103.pdf
View Download
آفات مهم گیاهی و کنترل  203k
1411107.pdf
View Download
مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی  141k
1411108.pdf
View Download
قارچ ، ویروس ، نماتد و پروکاریوتهای بیماری زا  152k
1411112.pdf
View Download
تکنولوژی موتور  144k
1411115.pdf
View Download
مکانیزاسیون کشاورزی  237k
1411118.pdf
View Download
َشناخت و کاربرد تراکتور  146k
1411122.pdf
View Download
مقاومت مصالح 1  461k
1411123.pdf
View Download
ترمودینامیک  157k
1411124.pdf
View Download
مبانی داشت و برداشت  140k
1411129.pdf
View Download
مبانی خاک ورزی و کاشت  247k
1411132.pdf
View Download
طراحی اجزا  692k
1411133.pdf
View Download
سیستم های هیدرولیک در ماشینهای کشاورزی  691k
1411135.pdf
View Download
فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی  211k

 

1411138.pdf
View Download
چوب شناسی و حفاظت چوب  194k
1411144.pdf
View Download
شناسایی گیاهان مرتعی  128k
1411147.pdf
View Download
تنوع زیستی  195k
1411152.pdf
View Download
شناخت و مدیریت حیات وحش  142k
1411153.pdf
View Download
زیست شناسی حفاظت  138k
1411155.pdf
View Download
اصول طراحی منظره و چشم انداز  196k
1411166.pdf
View Download
اکولوژی جنگل  202k
1411167.pdf
View Download
طراحی باغ و پارک  126k
1411174.pdf
View Download
مدیریت تولیدات روستایی  197k
1411182.pdf
View Download
طرح بهسازی روستایی  134k
1411230.pdf
View Download
آلودگی آب و خاک  193k


برچسب ها: دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی، تست کشاورزی، نمونه سوالات کشاورزی، نمونه سوالات رایگان کشاورزی،

تاریخ : جمعه 27 اردیبهشت 1392 | 04:01 ب.ظ | نویسنده : sydeh_azam hosseyni | نظرات

ا