تبلیغات
کشاورزی - نمونه سوالات جدید کشاورزی

نمونه سئوالات کشاورزی نیمسال دوم 90-91-خرید تک درس

اقتصادسنجی

زمین شناسی

طراحی سیستم آبیاری

پیدایش و رده بندی انواع خاک ها

آبخیزداری و حفاظت اب و خاک

مرتع داری

آبیاری عمومی

جنگلداری

شناخت محیط زیست

هوا و اقلیم شناسی

اقتصادکلان1

گیاه شناسی عمومی

زراعت

ریاضیات2

شیمی عمومی

آمار2

طرح ازمایش های کشاورزی

آفات و بیماری های گیاهی

جامع شناسی روستایی

اقتصاد تولید کشاورزی

اصول ترویج اموزش کشاورزی

اصول حسابداری

مدیریت کشاورزی

روش تحقیق درمنابع طبیعی

علوم دامی

اقتصادکلان2

اقتصادایران

پول وبانکداری

زبان تخصصی

مدیریت مالی

مدیریت توسعه

تعاونی روستایی

اقتصادخرد1

اقتصادکلان2

طرح بهسازی روستایی

فیزیک عمومی

آشنایی با کامپیوتر

خاک شناسی عمومی

آشنایی با شیوه خود اشتغالی

اصول اقتصادکشاورزی

کشاورزی پایدار

اقتصادتوسعه کشاورزی

تهیه وارزیابی کشاورزی

سیاست کشاورزی

بازاریابی و مدیریت بازار

آمارواحتمالات

ماشین های کشاورزی


برچسب ها: نمونه سوالات کشاورزی، نمونه سوالات جدید کشاورزی، تست کشاورزی،

تاریخ : جمعه 27 اردیبهشت 1392 | 03:53 ب.ظ | نویسنده : sydeh_azam hosseyni | نظرات

ا